پاسخ به این سوال که کرونا چه تأثیری بر کسب وکارهای اینترنتی گذاشته است، با پیچیدگیها و چالشهایی مواجه است؛ این پیچیدگی از سویی ناشی از تنوع زیاد کسب وکارهای امروزی است و تأثیر متفاوتی که کرونا بر هر یک از این کسب وکارها میگذارد؛ و از سوی دیگر، از آنجا که هر کسب وکاری با شبکه وسیع و متنوعی از مشتریان، تأمین کنندگان،نهادهای حاکمیتی و دولتی و… در ارتباط است و از آنها تأثیر میپذیرد، تاثیرپذیری هر یک از اجزای این شبکه از شیوع کرونا، میتواند بر کسب وکار مورد مطالعه نیز اثری متفاوت داشته باشد.
علاوه بر این، باید در نظر داشت که اگرچه در نگاه نخست، برخی کسب وکارها از شرایط جدید منتفع می شوند، اما ممکن است به دلیل تأثیر منفی شیوع کرونا بر تأمین کنندگان آنها، این کسب وکارها نتوانند از فرصت پیش آمده، برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند؛ به عنوان مثال، به دلیل شرایط قرنطینه و افزایش ساعات حضور شهروندان در خانه، ارائه دهندگان خدمات ویدیوآنلاین، با افزایش تعداد کاربران و افزایش تقاضا مواجه شده اند؛ اما آیا زیرساختها لازم برای ارایه خدمات آنها، همچون پهنای باند و یا زیرساختهای ذخیره محتوا، پاسخگوی این میزان از افزایش تقاضا هست؟ مثال دیگری از این مساله، شرکتهای فعال در حوزه نرمافزار هستند که اگرچه عموماً با عدم حضور نیروی کار در محل، دچار مشکلات نمیشوند، اما همانگونه که نتایج پیمایش اخیر سازمان فناوری اطالعات نشان میدهد، بیشترین تأثیر منفی را از اختلال
در دسترسی به زنجیره ارزش شامل خدمت دهندگان، پیمانکاران و… گرفتهاند. (نتایج کامل این پیمایش در همین گزارش آمده است.)
نکته دیگر، نحوه مواجهه کسب و کارها با شرایط جدید است؛ اینکه یک استارتآپ یا بنگاه اقتصادی، برای کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر خود، به تعدیل نیرو دست بزند، یا مدل درآمدی خود را تغییر دهد، یا به سمت تعامالت جدید با سایر بازیگران و اجزای زنجیره ارزش خود برود، میتواند تأثیر شرایط جدید را برای آن بنگاه یا کسب و کار متفاوت سازد.
شناخت رفتار و نیز خواسته های کسبوکارها (که مهمترین هدف این مطالعه و پیمایش است) به حاکمیت کمک میکند تا بتواند سیاستهای کارآمدتری را برای پایدار ساختن فعالیتهای اقتصادی و نیز کاهش اثرات اجتماعی و اقتصادی شیوع کرونا بر شهروندان و کسب وکارها در پیش بگیرد.
این گزارش شامل دو بخش است:
1 -بخش اول، که برگرفته از نظرات و دیدگاههای تعدادی از فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای آنلاین و مجازی و نیز، برخی تحلیلگران این حوزه است که در روزهای اخیر، در مهمترین سایتهای خبری و تحلیلی این حوزه منتشر شده است؛ منابع اصلی ما در این بخش، سایت techsara فارسی و سایت نشریه تخصصی پیوست (com.peivast) بوده است.
2 -بخش دوم، آمارها و تحلیل نتایج بهدست آمده از یک پیمایش است که در گفتگوی تلفنی با مدیران حدود 100 شرکت نوپای فناوری اطلاعات کشور، از میان 2000 شرکت که در سامانه نوآفرین (ir.irannoafarin)ثبت نام کرده اند،انجام شده است. در این پیمایش که روز 23 فروردین 99 و توسط همکاران ما در معاونت سیاستگذاری فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده است، از تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر این کسب وکارها سوالاتی پرسیده ایم.
در پایان نیز، فهرستی از چند گزارش، برای بررسی و مطالعه بیشتر آمده است.

تأثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب وکارها ی فناوری اطلاعات در کشور

 عناوین کلی بحث

پیامدهای کلان اقتصادی بحران کرونا
آثار مثبت و منفی بحران کرونا بر کسب و کارهای مختلف
استراتژی بنگاه ها برای مقابله با بحران کرونا
سیاست های دولت ها برای کاهش آثار منفی بحران کرونا برکسب و کارها

با توجه به مشکلات اقتصادی به وجود آمده، دولت ها فرصت های محدودی دارند تا بتوانند به موضوعات بهداشت عمومی جامعه در حد مناسب و کافی پاسخ بدهند و تقاضاهای آن ها را برآورده کنند. از سوی دیگر تاثیر آن بر زندگی و معشیت افراد عمیق تر است. آمریکا و اروپا سیستم های آزمایش خود را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند تا آزمایش های ابتلا به ویروس کرونا در مقیاس گسترده تری انجام شود و از این طریق به زودی وسعت و توزیع پراکندگی آشکار خواهد شود. با یادگیری از کشورهای دیگر و نوآوری های اخیر (قوانین فاصله گذاری سخت گیرانه ، و عدم تجمع نفر، فاصله گیری اجتماعی، کنترل آزمایشات، عرضه داروهایی جهت رفع موارد خفیف، 10بالای ارائه خدمات مراقبت های پزشکی از راه دور به افراد) می تواند زمینه را برای فعالیت مجدد فراهم کند.