بحران کرونا و کسب و کارها : چالش ها و راهکارها

 عناوین کلی بحث

پیامدهای کلان اقتصادی بحران کرونا
آثار مثبت و منفی بحران کرونا بر کسب و کارهای مختلف
استراتژی بنگاه ها برای مقابله با بحران کرونا
سیاست های دولت ها برای کاهش آثار منفی بحران کرونا برکسب و کارها

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.